Tradisjonelle og utradisjonelle valg

Det snakkes ofte om typiske “gutteyrker” og “jenteyrker”. Fremdeles bruker også mange
kjønnsdefinerte ord som “brannmann” eller “flyvertinne” i dagligtalen.

Tenk over og drøft følgende:

 1. Hvilke yrker kan du komme på som enkelte personer ville definerte som
 2. “jenteyrker” eller “gutteyrker”?
 3. Hvorfor er det slik tror du? Finnes det typiske trekk ved disse yrkene som gjør at
 4. de kan ha fått slike merkelapper?


Sett dere i grupper og diskuter følgende sprøsmål og påstander:

 1. Det er flaut for en gutt å velge utradisjonelt, men modig av en jente
 2. Det kan være vanskelig for en jente å være i et mannsdominert yrke eller for en
 3. gutt å være i et kvinnedominert yrke
 4. Vi trenger mangfold i arbeidsmarkedet og samfunnet, derfor bør folk oppfordres til å velge utradisjonelle yrker
 5. Hvorfor tror dere at de fleste deltidsarbeidende er kvinner?
 6. Gutter kan gjøre en like god jobb som jenter i omsorgsyrker og er like gode til å vise omsorg for barn, eldre og syke.
 7. Er det riktig å bruke kjønnskovtering? Kjønnskvotering er å gi menn eller kvinner ekstra fordeler ved for eksempel ansettelser, for å bedre sammensetningen av kjønn innen et yrkesområde eller på en arbeidsplass.


Hva finner dere ut gjennom denne diskusjonen? Del refleksjonene med de andre i klassen. Hva mener de andre? Er det noe dere er enige eller uenige om?

Hvordan tenker du om dine egne valg? Har du noengang tenkt at et yrke eller enutdanning ikke passer deg, fordi det blir stemplet som “gutteyrke” eller “jenteyrke”? Har du tenkt over hva du eventuelt går glipp av? Drøft denne problemstillingen.