Hvilken utdanningsretning skal jeg velge?

Gi poeng til de forskjellige påstandene som står under de aktuelle studieretningene.

Gi hver aktivitet poeng og skriv inn antall poeng i skjemaene.

0 poeng = ikke interessert
1 poeng = litt interessert
2 poeng = ganske interessert
3 poeng = veldig interessert

Legg sammen poengene. Hvilken studieretning scorer høyest hos deg?

Yrkesfaglige studieretninger

Yrkesfaglige studieretninger

Bygg og anleggsteknikk
Jeg er interessert i å:
Poeng
Jobbe med snekkerarbeid og trekonstruksjoner
Beregne størrelser, mål og vinkler på en konstruksjon
Kjøre og operere større maskiner
Jobbe med rørlegging og annen infrastruktur
Drive med veiarbeid og veikonstruksjoner
Drive med maling og annen vedlikehold av bygg
Mure stein og støpe i betong
Planlegge og regne ut forbruk av materiale
Håndtere sprengstoff og jobbe med boring i fjell
Jobbe med store glass ater og vinduer
Poeng totalt:
0
Design og håndverk
Jeg er interessert i å:
Poeng
Klippe, farge, stelle og pleie hår
Jobbe i mediebransjen med å designe og produsere digitale og trykte produkter
Sy og designe klær, kostymer og antrekk
Jobbe med blomster og andre dekorasjoner
Jobbe med foto og film
Designe og reparere smykker og klokker
Designe, reparere og snekre møbler
Blåse glass eller jobbe med design av glass og keramikk
Jobbe med interiør eller design av butkkutstllinger
Bygge, stemme og reparere piano, fygel og orgel
Poeng totalt:
0
Elektrofag
Jeg er interessert i å:
Poeng
Legge strøm i bygg og montere stikkontakter
Installere og drifte elektroniske systemer
Jobbe i olje- og gassnæringen
Jobbe med romteknologisk utstyr, telemetrisystemer og satelliteknologi
Montere og installere fiberkabler og fibertjenester
Jobbe ute og vedlike transformatorer og høyspentlinjer
Reparere elektriske anlegg
Jobbe med vedlikehold av fy og skip
Regne ut elektrisk spenning
Installere og vedlikeholde kjøle-, fryse- og varmepumpeanlegg
Poeng totalt:
0
Helse­ og oppvekstfag
Jeg er interessert i å:
Poeng
Gi omsorg og helsehjelp til eldre
Veilede angående bruk av medisiner
Hjelpe og assistere mennesker med nedsat funksjonsevne
Assistere og hjelpe til på tannlegekontor
Gi førstehjelp til skadede personer
Ta imot pasienter på et sykehus eller legekontor
Aktivisere, støtte og hjelpe barn og ungdom
Kjøre ambulanse
Pleie og behandle hud, hår og negler
Transportere og forfyte pasienter på en trygg og sikker måte
Poeng totalt:
0
Naturbruk
Jeg er interessert i å:
Poeng
Trene og stelle med hester
Jobbe i landbruket
Jobbe med natur- og dyrevern
Stelle eller drive oppdrett av dyr
Jobbe i havnæringen, fiske, fangst og oppdrett
Planlegge og vedlikeholde utearealer, grønt- og fritdsanlegg
Drive med skogsarbeid, hogst og tømmer
Dyrke mark og høste avlinger
Forvalte innmark og utmark
Stelle med eller drive oppdret av planter, blomster og nytevekster
Poeng totalt:
0
Restaurant­ og matfag
Jeg er interessert i å:
Poeng
Bake og dekorere kaker og konditorvarer
Planlegge dietplaner og spesialkost for allergikere og diabetkere
Planlegge en meny og tilberede matretter
Jobbe med produksjonsprosesser i meieri eller bryggeri
Brygge øl, mikse drinker eller fnne opp nye smakskombinasjoner
Jobbe i laboratorie med mikrobiologi og kjemi
Bake brød, rundstykker og andre brødvarer
Servere mat og drikke
Jobbe med industriell og maskinell mat- og næringsmiddelproduksjon
Håndtere og bearbeide kjøt, lage pølser og andre kjøtprodukter
Poeng totalt:
0
Service og samferdsel
Jeg er interessert i å:
Poeng
Planlegge logistkkoperasjoner
Føre tog eller jobbe som konduktør
Jobbe i resepsjon eller sentralbord på hotell eller i bedrift
Planlegge og arrangere turist- og reiseopplevelser
Jobbe med arkivering og saksbehandling
Kjøre buss eller lastebil
Installere og lære opp brukere i programvare og datamaskiner
Betjene kunder i en butikk
Jobbe med sikkerhet eller som vekter
Organisere og pakke varer på et lager
Poeng totalt:
0
Teknikk og industriell produksjon
Jeg er interessert i å:
Poeng
Reparere motorer og jobbe med mekanikk
Jobbe som matros eller motormann ombord på skip
Fikse utstyr som er ødelagt
Jobbe med oljeutvinning eller gruvedrift
Anvende matematikk i konkrete oppgaver
Jobbe med kjemiske prosesser, f.eks. i renseanlegg eller meierianlegg
Sveise, lodde og bruke drill
Jobbe i laboratorie
Bygge og vedlikeholde skip og skipsmotorer
Jobbe med glassflater og vinduer i fartøy og bygninger
Poeng totalt:
0

Studieforeberedende studieretninger

Idrettsfag
Jeg er interessert i å:
Poeng
Drive med idrett
Lære andre å trene riktig
Drive med konkurranseidrett
Lære om muskler og ledd og behandling av disse
Trene og instruere et idrettslag
Lære om kosthold og påvirkningen dette har på kroppen
Være ute i naturen
Lære om forebygging av skader
Drifte et treningssenter
Søke høyere utdanning med generell studiekompetanse
Poeng totalt:
0
Kunst, design og arkitektur
Jeg er interessert i å:
Poeng
Planlegge nye bolig- eller næringsområder
Bygge 3D­-modeller
Planlegge og designe boliger og andre bygg
Tegne og illustrere tekst
Designe bøker, magasiner, aviser og andre trykksaker
Være kreativ med å male, tegne, og skape kunst
Drive med produktdesign
Formidle kunnskap om kunst- og kultur eller jobbe som kurator
Jobbe med foto og grafikk
Søke høyere utdanning med generell studiekompetanse
Poeng totalt:
0
Medier og kommunikasjon
Jeg er interessert i å:
Poeng
Drive med animasjon og 3D-design
Designe websider
Jobbe digitalt med å skape tekst, lyd, bilder, og designelementer
Analysere ulike medieprodukter og planlegge mediestrategier
Designe og sette opp innhold for bøker, magasiner, aviser og andre trykksaker
Drive journalistikk og formidle nyheter via forskjellige plattormer
Produsere eller jobbe med filmproduksjon
Jobbe med reklame, markedsføring, kommunikasjon
Jobbe kreativt med å skape og formidle budskap
Søke høyere utdanning med generell studiekompetanse
Poeng totalt:
0
Musikk, dans, drama
Jeg er interessert i å:
Poeng
Delta i en teaterforestilling
Regissere eller instruere en teaterforestilling, film, revy eller danseforestilling
Skrive og komponere musikk
Ha ansvar for det visuelle uttrykket på en scene
Koreografere en danseforestilling
Synge eller spille selv, og undervise i et instrument eller sang
Danse i en danseforestilling for publikum
Jobbe med rytme og bevegelseslære
Dirigere et kor eller orkester, eller jobbe med innspilling av musikk
Søke høyere utdanning med generell studiekompetanse
Poeng totalt:
0
Studiespesialisering – Realfag
Jeg er interessert i å:
Poeng
Jobbe med kjemi eller biokjem
Jobbe med mattematiske og logiske prosesser
Jobbe som lege eller andre yrker innen medisinsk pasientbehandling
Jobbe med ingeniørfag og/eller teknologi
Planlegge og utføre letevirksomhet og utvinning av olje ogandre naturressurser
Utvikle og konstruere bygg eller maskiner
Planlegge veier og tunneler
Jobbe med romteknologi, romfart eller som astronaut
Jobbe med mineraler, fossiler, bergarter eller å avdekke energiforekomster
Søke høyere utdanning som også forutsetter realfagskrav
Poeng totalt:
0
Studiespesialisering – Språk, samfunnsfag og økonomi
Jeg er interessert i å:
Poeng
Jobbe med engelsk, tysk, spansk eller andre fremmedspråk
Jobbe med politikk og samfunnsfag
Jobbe med juss, lover, regler eller økonomistyring
Jobbe med ledelse, personalansvar, og organisering
Drive journalistikk og formidle nyheter via forskjellige plattformer
Jobbe med religion, historie og kultur
Jobbe med markedsføring, kommunikasjon eller rekruttering
Skrive bøker eller utarbeide rapporter
Jobbe med mekling og forhandling
Søke høyere utdanning med generell studiekompetanse
Poeng totalt:
0


Sett opp de tre studieretningene som scoret høyest hos deg i dette skjemaet. Hva tenker du om resultatet? Les i Skoleboken Muligheter om aktuelle bedrifter og yrker som hører til studieretningene som scoret høyest hos deg. Er resultatet i tråd med dine forventninger og interesser? Snakk gjerne med lærer eller rådgiver om resultatet.

Tenk gjennom følgende spørsmål og problemstillinger:

  1. Er alternativene realistiske? Har jeg mulighet til å komme inn?
  2. Har jeg motivasjon og evner nok til å gjennomføre?
  3. Samsvarer alternativene med mine interesser og drømmer?
  4. Har jeg vært helt ærlig overfor meg selv eller kan resultatet være påvirket av andre sine forventninger? Er disse alternativene virkelig noe jeg kunne tenkt meg?
  5. Hva er fordelene og ulempene ved de forskjellige alternativene? Husk at å takke ja til noe, samtidig betyr å takke nei til noe annet.
  6. Har jeg nok informasjon til å ta et riktig og reflektert valg?


Mine toppresultater
Yrkesfaglige studieretninger
Studieforeberedende studieretninger
Å gjennomføre en søknadsprosess