Hvem er jeg?

Forskjellige mennesker, passer til forskjellige yrker. Har du tenkt over hvordan du ville fungert i
forskjellige yrker? List opp noen av dine sterke og svake sider, og reflekter over hvilken
betydning dette kunne få i forskjellige yrker. Tips: Husk at i mange av intervjuene i Muligheter,
forteller folk hvilke egenskaper som er viktige for å lykkes i et yrke.

Spør deg selv gjerne:

 • Hva er viktig for meg?
 • Hva er mine interesser?
 • Gir jeg lett opp eller står jeg på?
 • Hvor stor selvtillit har jeg?
 • Er jeg flink til å samarbeide eller liker jeg best å ordne ting alene?
 • Er jeg flink til å ta ansvar for meg selv og/eller andre?
 • Unngår jeg konflikter eller er jeg av og til med på å lage konflikter?
 • Tåler jeg stress eller liker jeg det mer behagelig?
 • Er jeg tålmodig eller utålmodig?
 • Liker jeg å ha det ordentlig eller roter jeg?
 • Arbeider jeg raskt eller trenger jeg mer tid?
 • Tåler jeg motgang?
 • Er jeg veldig sosial eller liker jeg meg best alene eller i mindre grupper?
 • Hva liker jeg? Hva er morsomt eller kjedelig?
Noen av mine sterke sider
Noen av mine svake sider
Hva er viktig når jeg skal foreta et valg?