Hva vil fremtiden bringe?

Tenk over og drøft følgende:

  1. Tenk deg hvordan livet var for 100 år siden. Hva slags yrker tror du folk flest hadde da? Slå gjerne opp på oppslagsverk som Wikipedia og noter ned det du finner.
  2. Det er ikke mange i dag som jobber som typograf lenger. Også de som jobber innen jordbruk har blitt færre. Hvorfor endrer arbeidsmarkedet seg?
  3. Se på yrkene som finnes i dagens samfunn. Vil de finnes om 20 år? 50 år? 100 år?
  4. Finnes det noen yrker som alltid vil eksistere?
  5. Ville det fått betydning for valget ditt, dersom du med sikkerhet visste hvordan samfunnet vil utvikle seg i fremtiden, og hvilke yrker det vil være behov for?
  6. Hvordan tror du det ville vært å bli arbeidsledig? Hvordan kan man komme seg i jobb igjen?