Hva er viktig for meg i en fremtidig jobb?

Hva betyr mest for deg når du en gang skal velge yrke og arbeid? Nedenfor er det forskjellige utsagn. Hvilke passer best til deg? Kan du finne eksempler på yrker i Muligheter som samsvarer med dine valg?

Svært viktig
Viktig
Ikke viktig
Jeg får bruke mine egenskaper og evner
Jeg får lære nye ting
Arbeidet er ikke stressende
Gode arbeidskollegaer og arbeidsmiljø
Jeg får jobbe sammen med andre i team
Jeg får jobbe mest alene
Arbeidet er interessant
Arbeidet er meningsfullt
Arbeidet er kreativt
Jeg får hjelpe og være til nytte for andre
Jeg får god lønn og pensjon
Jeg vil ha en meningsfull jobb, selv om lønn kanvære laver
Jeg vil ha lønn basert på innsats, fremfor fastlønn
Jeg vil ha mulighet til å tjene mer penger enn folkflest
Jeg slipper å stå opp tidlig om morgenen
Jeg har innflytelse på min egen arbeidshverdag
Jeg vil ha mulighet til å få høyere stillinger
Jeg vil ha mulighet til å bli leder
Jobben er trygg med liten fare for å bliarbeidsledig
Jeg får mulighet til å reise i jobben
Jeg har fast arbeidstid hver dag
Jeg får jobbe utendørs
Jeg jobber for det meste på kontor
Jeg får være i fysisk aktivitet
Jeg har en variert arbeidshverdag


Hva tenker du om resultatet ditt? Hva har de andre i klassen krysset av? Drøft og diskuter hvorfor dere eventuelt har kommet frem til forskjellige ting. Kanskje du får noen nye tanker og ideer?

Hvilken utdanningsretning skal jeg velge?