Hva er viktig når jeg skal foreta et valg?

Når du skal velge utdanning, foretar du et av de viktigste valgene i livet ditt. Hvilket videre utdanningsløp du velger kan legge føringer for mye av fremtiden din. Det er derfor viktig å være bevisst på at du velger det du selv har lyst til og interesse for.

Du skal nå få høre en liten historie, som det kan være verdt å reflektere over:

Noen forskere foretok et eksperiment der de plasserte fem aper i et bur. I taket henger de en banan i en hyssing, med en stige som leder opp til bananen. Om ikke lenge prøver en av apene å klatre opp stigen for å få tak i bananen. Så snart den berører stigen, spruter forskerne iskaldt vann på de fire andre apene. Det samme gjentar seg når neste ape forsøker seg; forskerne spruter vann på de andre apene. Snart har alle apene forsøkt seg på stigen, og alle er blitt kalde, våte og rasende. Fra nå av forsøker apene å hindre hverandre i å gå bort til stigen.

Fra nå av spruter ikke forskerne mer vann på apene, men de fjerner en av dem fra buret og
sender inn en ny. Den nye apen ser selvfølgelig bananen vil klatre opp stigen for å få tak i den.
Plutselig angriper de fire gjenværende av de opprinnelige apene nykommeren. Tenk deg hvor
forfjamset og redd ferskingen blir! Etter et nytt forsøk på å klatre opp stigen og nye angrep, har
apen forstått at han vil få juling hvis han berører stigen.

Forskerne erstatter enda en av apene. Nykommeren forsøker seg på stigen og blir angrepet.
Den forrige nykommeren deltar nå også i angrepet. Forskerne fortsetter, og bytter ut den tredje,
den fjerde og den femte apen. Så snart den nyeste apen berører stigen, blir han angrepet. De
fleste apene aner nå ikke hvorfor stigen er forbudt område eller hvorfor de er med på å banke
opp den nyankomne. Til slutt er alle apene skiftet ut og ingen av dem har blitt skremt med
iskaldt vann. Likevel tør ingen av dem å nærme seg stigen.

Tenk over og drøft følgende:

  1. Hvilke tanker gjør du deg etter å ha lest historien om forskerne og apene?
  2. Hvordan tror du at hadde reagert i en tilsvarende situasjon?
  3. Hvem påvirker dine valg?
  4. Har du noen gang sagt eller gjort noe, fordi andre har sagt eller gjort det samme?
  5. Hvordan kan man bli utsatt fra press fra andre når man skal ta et valg?
  6. Hvilke negative konsekvenser kan gruppepress få?
  7. Hvordan kan du best skille med gode, velmennende råd og skjulte forventninger fra andre?