Hva betyr det å ha en "jobb"?

Når du jobber selger du tid av dagen din. Dine kunnskaper og ferdigheter som arbeidsgiver kan
ha bruk for, er din kompetanse og arbeidskraft.

Har du noen gang tenkt på hvorfor du kjøper en vare i stedet for en tilsvarende vare? Hvorfor du
for eksempel kjøper melkesjokolade fra et merke i stedet for et annet? Din arbeidskraft kan
sammenlignes med en vare. Det er derfor man snakker om “arbeidsmarkedet”. Man kan tenke
seg at alle som vil arbeide ­ altså selge tid av dagen sin og sin kompetanse ­ er på et marked,
mens den som ansetter eller hyrer inn noen til en jobb ­ altså arbeidsgiver ­ kjøper din tid og
arbeidskraft og gir deg lønn i betaling.

Tenk over og drøft følgende:

  1. Hva tror du bestemmer lønn?
  2. Hva skjer om det er mange andre som har akkurat samme kompetanse som deg ?Hva skal til for at arbeidsgiver ansetter nettopp deg?
  3. Hva skjer om det er mange andre med samme kompetanse som deg, men færre jobber å ansettes i?