Å gjennomføre en søknadsprosess

Enten du skal søke jobb eller læreplass, er det nyttig å kunne skrive en god og velformulert søknad og CV. Les artikkelen om hvordan du skriver CV og søknad i Skoleboken Muligheter.

  • Skriv en CV for deg selv
  • Finn en ledig stilling på finn.no eller tilsvarende stillingsannonsenettside. Finn ut hvilken kompetanse og erfaring som blir etterspurt, hvilken utdanning som er relevant, hvilke aldersgrupper som er aktuelle, og lignende krav. Skriv en søknad utfra den aktuelle annonseteksten og presenter den for noen av dine medelever. Hva var bra og hva bør kanskje forandres?
  • Gå sammen to stykk og gjennomfør et rollespill der den ene er jobbsøker og den andre arbeidsgiver under et jobbintervju basert på stillingsannonsen dere fant og søknaden som ble skrevet. Få gjerne vurdering, kommentarer og innspill fra de andre i klassen. Hva gikk bra og hva må det øves mer på? Film gjerne seansen med smarttelefon slik at dere får se dere selv i aksjon.